Smith Falls near Valentine Nebraska. Photograph by Carissa Elliott of Chadron, NE.
Prev|Next